Imponerande kemiska reaktioner

Det finns väldigt många häftiga reaktioner i kemins värld, ofta med eld involverat. Vi hinner inte ta upp alla här men nedan följer några av de absolut mest imponerande.

Ammoniumdikromat

Ammoniumdikromat är ett salt, som vid rumstemperatur och normala förhållanden består av orangea kristaller som går att lösa i alkohol och vatten. Ämnet bildas av reaktionen då kromsyra verkar på ammoniumhydroxid och därefter kristalliseras. Ammoniumdikromat har genom historien använts till fyrverkeri, fotografi och litografi.

Det kanske mest intressanta med ammoniumdikromat, och förmodligen anledningen till att det använts i fyrverkeri, är vad som händer när det brinner. Genom att tända eld på en hög av saltet inleds en reaktion som inte slutar förrän i stort sett all ammoniumdikromat har brunnit upp. Reaktionen som sker när det brinner resulterar i kromoxidgrönt, ett mörkgrönt pulver. Allt detta gör att en brinnande hög av saltet påminner väldigt mycket om en liten miniatyrvulkan som är mitt i ett utbrott och sprutar lava och aska.

Den väldigt intensiva branden gör att gnistor sprutar upp från mitten av vulkanen som ur en fyrverkerifontän, och ganska snabbt börjar det mörka pulvret lägga sig över ”vulkanen” som aska. När reaktionen sedan avstannar är allt som är kvar en hög av denna aska. Det ser nu inte ut att finnas något ammoniumdikromat kvar, men löser man resterna i vatten blir resultatet en gul eller orange lösning.

Aluminium och brom

Brom är vid rumstemperatur en mörk rödbrun vätska, som är frätande och avger giftiga ångor. Dessutom så reagerar det väldigt kraftigt när det kommer i kontakt med aluminium. Allt som behövs för att sätta igång reaktionen är att lägga i lite aluminiumfolie i ett rör med brom. Till en början kanske det ser ut som att det inte kommer hända särskilt mycket, men efter bara ett par sekunder sätter reaktionen igång, och när den väl har gjort det går det väldigt snabbt. Till en början ryker det kraftigt ur röret, därefter börjar det brinna och det sprutar ut gnistor åt alla håll. Det som händer är en redox-reaktion (reduktion-oxidation), där brom reduceras till bromid medan aluminiumfolien oxiderar. En väldigt häftig reaktion för lite fyrverkeri som sätter igång helt själv utan att behöva hjälp med antändning.

Cesium och fluor

Cesium och fluor är två helt skilda ämnen på olika ändar av det periodiska systemet. Det finns dock något av en likhet mellan dessa två ämnen. Cesium är nämligen den mest reaktiva metallen medans fluor är motsatsen, den mest reaktiva icke-metallen. Om man vill ha en kraftig reaktion så finns det inga bättre kandidater. Fluor är vid rumstemperatur en frätande gas som är så pass reaktiv att den brinner i närheten av kolväten. Cesium å andra sidan är väldigt explosivt om det kommer i kontakt med vatten, och bara en liten mängd cesium ger en väldigt kraftig explosion.

Återigen till reaktionen mellan cesium och fluor. Direkt när ämnena kommer i kontakt med varandra börjar de brinna med en oerhört intensiv nästan helt vit låga. Hela reaktionen är oftast över på bara ett par sekunder. Kvar efter reaktionen finns cesiumfluorid, ett salt. Cesium och fluor är väldigt farliga ämnen båda två och bör hanteras oerhört varsamt på grund av deras extremt höga reaktivitet. Detta gör att denna reaktionen är lite svårare än de andra två vi har nämnt att visa upp, då det kräver ett ordentligt labb.