Vad är asbest och hur sanerar man detta?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som innehåller långa fibrer. Dessa mineraler har många positiva egenskaper. Bland annat har asbest en lång livslängd, klarar höga temperaturer, är hållfast och isolerar ljud och värme. Eternitplattor är ett välkänt material som innehåller asbest. Materialet är väderbeständigt och hållbart. Användningsområdet har därför tidigare använts till hustak och ytterväggar.

Asbest finns dock i många fler byggmaterial. Dessa material är viktiga att känna till vid en renovering eftersom asbestfibrerna blir till ett hälsofarligt damm om materialet blir skadat eller går sönder. Dammet hänger ofta kvar i luften under lång tid. På grund av det är en rad föreskrifter inrättade. Därför ska du alltid anlita experter för detta.

Sanering

Vid misstanke om att det finns asbest tar en utredare prover på materialet. När kartläggningen är klar ska de personer som arbetar med asbesten använda skyddskläder och andningsskydd som är godkända för asbesthantering. För att komma åt en saneringszon inomhus, måste en 3-stegssluss vara inrättad. Även vid arbete utomhus ska det finnas en sluss med minst 2 steg. För att damm inte ska kunna sprida sig utanför zonen, ska det finnas speciella fläktsystem och dammsugare. Slutligen blir materialet transporterat till en avfallsanläggning i väl tillslutna kärl och påsar