Perfekt för ditt företag

Oavsett vad du har för golv på ditt företag så behöver du rengöra golvet med jämna mellanrum. På många kontor lade man tidigare in heltäckningsmattor för att bland annat dämpa ljud. Dessa mattor limmades på golvet och kan till följd av det inte flyttas för rengöring. Det måste därför göras på plats. Ångtvättbilen är ett företag som du kan anlita för mattvätt i Stockholm.

Städ och rengöring

Du har med största säkerhet ett företag som kommer och sköter all annan lokalvård utom just mattvätt. Har du försäkrat dig om att detta företag endast använder miljövänliga städprodukter. I vissa fall är sådana produkter dyrare vilket gör att om du får anbud på städning som verkar vara i billigaste laget bör du ta reda på vilken status det företaget har vad gäller miljön.

Gamla synder

Det är inte alldeles enkelt att minska på gifterna som finns i vår omgivning. Ett exempel är bly som är en giftig tungmetall och som vi med hjälp av att sluta sälja blyhaltig bensin har minskat utsläppen. Tyvärr finns det gammalt bly kvar i våra insjöar och vattendrag. Däremot har minskad användning av bly i färger gjort att blyhalten har minskat i haven vilket i sig har inneburit att det är mindre bly i sill och strömming nu än för 20 år sedan.

Ren på jobb

Genom att ha rent på jobbet kommer ni hela tiden ha en bra luft på företaget. Det är viktigt för att hålla nivån uppe och så många som möjligt pigga. Genom bra luft kommer man må mycket bättre. Det är därför så många gillar att komma ut i naturen, för det finns inte så många föroreningar. Se till att städa, det gör att ni kommer få mycket bättre luft.